« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce 19.1.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec Chvalkovice- pozemky k propachtování 12.1.2022
Katastrální území Podíl LV Číslo parcely Druh pozemku
Výměra
<br> (m2)
<br> Výměra
<br> propachtovaná (m2)
<br> Chvalkovice 1/1 10001 116/4 trvalý travní porost 526 11
Chvalkovice 1/1 10001 116/15 trvalý travní porost 88 11
Chvalkovice 1/1 10001 218 orná půda 1255 1255
Chvalkovice 1/1 10001 240 orná půda 1103 1103
Chvalkovice 1/1 10001 241/19 trvalý travní porost 9 9
Chvalkovice 1/1 10001 247/67 orná půda 1551 1551
Chvalkovice 1/1 10001 247/68 orná půda 3001 1526
Chvalkovice 1/1 10001 247/96 orná půda 9700 9700
Chvalkovice 1/1 10001 259/2 ostatní plocha 1100 1100
Chvalkovice 1/1 10001 259/4 ostatní plocha 191 21
Chvalkovice 1/1 10001 304/14 orná půda 2366 2366
Chvalkovice 1/1 10001 304/28 orná půda 2396 2396
Chvalkovice 1/1 10001 306/1 ostatní plocha 818 13
Chvalkovice 1/1 10001 306/8 ostatní plocha 52 1
Chvalkovice 1/1 10001 310/3 ostatní plocha 389 168
Chvalkovice 1/1 10001 311/35 orná půda 836 836
Chvalkovice 1/1 10001 311/36 orná půda 2744 2600
Chvalkovice 1/1 10001 344/1 trvalý travní porost 4683 823
Chvalkovice 1/1 10001 344/13 trvalý travní porost 35 10
Chvalkovice 1/1 10001 499 orná půda 1622 1602
Chvalkovice 1/1 10001 539 trvalý travní porost 1674 522
Chvalkovice 1/1 10001 547 orná půda 76 76
Chvalkovice 1/1 10001 629 orná půda 2293 2293
Chvalkovice 1/1 10001 648/2 trvalý travní porost 1426 517
Chvalkovice 1/1 10001 649/1 trvalý travní porost 2875 112
Chvalkovice 1/1 10001 706 ostatní plocha 259 216
Chvalkovice 1/1 10001 717 orná půda 326 326
Chvalkovice 1/1 10001 728 trvalý travní porost 1698 20
Chvalkovice 1/1 10001 753/1 trvalý travní porost 7744 1
Chvalkovice 1/1 10001 753/2 trvalý travní porost 3230 4
Chvalkovice 1/1 10001 808/2 orná půda 8494 8494
Chvalkovice 1/1 10001 812 orná půda 3564 3564
Chvalkovice 1/1 10001 813 orná půda 435 426
Chvalkovice 1/1 10001 814 orná půda 372 331
Chvalkovice 1/1 10001 815 orná půda 1917 1917
Chvalkovice 1/1 10001 816 orná půda 1160 1160
Chvalkovice 1/1 10001 1107/1 orná půda 3134 2740
Chvalkovice 1/1 10001 1169 orná...
pozvánka 19.1.2022.pdf
P O Z V Á N K A
<br>
<br> na 21.zasedání Zastupitelstva obce
<br> Chvalkovice,které se koná dne 19.1.2022
<br> v 18:30 hod,na sále KD,Chvalkovice 60
<br> Program zasedání:
<br>
1) Technický bod
2) Rozpočtová opatření
3) Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke
<br> spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
<br> 4) Smlouva o dílo na deratizaci,rok 2022 – XXXX XXXXX
X) Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2022 –
<br> Myslivecký spolek Hradisko Chvalkovice
<br> 6) Žádost o finanční podporu na rok 2022 – XXXXXXX XXXXXXXXX
X) Výběr dodavatele na Výměnu technologie kotelny v KD
8) Záměr obce Chvalkovice na prodej pozemků parc.č.2051/108,2042/10 <,>
<br> 2042/12
<br> 9) Záměr obce Chvalkovice na propachtování pozemků – dle seznamu
10) Diskuze
11) Závěr
<br>
Zasedání zastupitelstva je veřejné <.>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce: 12.1.2022
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 12.1.2022
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky: 19.1.2022
<br> Sejmuto z elektronické úřední desky: 19.1.2022
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/5106345

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz