« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2022 návrh vývěska výdaje
ORJ Skup.ORG Název ORG Rozpočet 2021
Předpokládané
<br> plnění 2021
Návrh rozpočtu 2022
<br> 1 177 Mikroregion Kuřimka 115 000,00 170 900,00 115 000,00
<br> 1 9001 Tisková,informační a propagační činnost 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00
<br> 1 9002 Činnost RM,ZM,komisí,výborů 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
<br> 1 9004 Společenské akce města 1 100 000,00 1 100 000,00 900 000,00
<br> vedení města 7 115 000,00 7 170 900,00 6 915 000,00
<br> 2 9005 Vnitřní správa 64 500 000,00 71 555 700,00 71 100 000,00
<br> 2 9006 Sbor pro občanské záležitosti 170 000,00 170 000,00 170 000,00
<br> 2 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 300 000,00 566 000,00 550 000,00
<br> 2 9009 Sociální fond 1 600 000,00 1 600 000,00 2 100 000,00
<br> 2 9053 Sportovní areál 1 100 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00
<br> 2 9060 Veřejný pořádek 900 000,00 900 000,00 900 000,00
<br> 2 9062 Inf - HW,SW 4 180 000,00 4 180 000,00 3 600 000,00
<br> 2 9067 Mezinárodní spolupráce 250 000,00 250 000,00 250 000,00
<br> 2 9070 Městská policie 3 000 000,00 3 015 000,00 3 400 000,00
<br> 2 9071 Radary 0,00 850 000,00 1 000 000,00
<br> tajemník 76 000 000,00 84 186 700,00 84 470 000,00
<br> 3 9007 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 150 000,00 150 000,00 150 000,00
<br> 3 9010 Nákup pozemků 500 000,00 500 000,00 500 000,00
<br> 3 9011 Správa bytů - Investservis 3 200 000,00 3 200 000,00 3 600 500,00
<br> 3 9012 Správa bytů - MSB 4 200 000,00 4 200 000,00 4 971 000,00
<br> 3 9016 Objekty města 750 000,00 750 000,00 1 250 000,00
<br> 3 9072 Objekt Zahradní 1275 0,00 0,00 2 000 000,00
<br> odbor majetkoprávní 8 800 000,00 8 800 000,00 12 471 500,00
<br> 4 9019 Územně plánovací dokumentace 1 500 000,00 1 500 000,00 150 000,00
<br> 4 9020 Pitná voda 100 000,00 100 000,00 200 000,00
<br> 4 9021 Místní komunikace 300 000,00 1 300 000,00 800 000,00
<br> 4 9022 Kanalizace 200 000,00 200 000,00 300 000,00
<br> 4 9024 Místní rozhlas 100 000,00 130 000,00 100 000,00
<br> 4 9025 Veřejná doprava 3 000 000,00 3 0...
Rozpočet 2022 návrh vývěska příjmy
Název sekce Oddíl Název oddílu Rozpočet 2021 Očekávané plnění 2021 Návrh rozpočtu 2022
<br> Příjmy 00 Daně a dotace 213 025 200 247 710 800 239 575 700
<br> Příjmy 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 100 000 100 000 100 000
<br> Příjmy 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 300 000 300 000 100 000
<br> Příjmy 22 Doprava 3 300 000 16 300 000 18 000 000
<br> Příjmy 23 Vodní hospodářství 23 292 500 23 292 500 20 200 000
<br> Příjmy 34 Tělovýchova a zájmová činnost 300 000 300 000 200 000
<br> Příjmy 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 15 120 000 15 120 000 16 620 000
<br> Příjmy 37 Ochrana životního prostředí 1 200 000 1 200 000 1 200 000
<br> Příjmy 43 Sociál.služby a společné činn.v sociál.zabezpečení a politice zam.1 300 000 1 300 000 1 400 000
<br> Příjmy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 150 000 150 000 30 000
<br> Příjmy 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politické strany 650 000 650 000 700 000
<br> Příjmy 63 Finanční operace 5 000 5 000 10 000
<br> Celkem Příjmy 258 742 700 306 428 300 298 135 700
<br> Financování + přebytek minulých let 79 000 000 79 000 000 145 000 000
<br> Financování + ČSOB Asset Management 9 200 000 9 200 000 9 200 000
<br> Financování - splátka úvěru KB 10 000 000 10 000 000 10 000 000
<br> Celkem Financování 78 200 000 78 200 000 144 200 000
<br> Vyvěšeno: 07.01.2022
<br> Sňato:
<br> Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2022 je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce s adresou:
<br> http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-3.html
<br> V listinné podobě lze do materiálů nahlédnout v úřední hodiny na odboru finančním,MěÚ Kuřim,dv.č.409 <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Kuřimi uplatnit písemně ve lhůtě do 24.1.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání
<br> zastupitelstva dne 25.1.2022 <.>
<br> Město Kuřim - návrh rozpočtu na rok 2022 - příjmy a financování

Načteno

edesky.cz/d/5105728

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz