« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - SO Mezihoří - Schválený rozpočet na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SO Mezihoří - Schválený rozpočet na rok 2022
Svazek obcí Mezihoří,Nemotice 66,683 33 Nesovice
<br> Telefon: 517 367 523,www.somezihori.cz
<br> Bankovní spojení: 35-4452420207/0100
<br> IČ: 75070065
<br>
Rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2022
<br> Příjmy
<br>
Rozpočtová
skladba
<br>
<br> Rozpočet
na rok 2021
<br>
<br> Rozpočet upravený
na rok 2021
<br> Rozpočet
na rok 2022
<br>
<br> Neinv.transfer od obcí položka 4121 357 700 Kč 461 200 Kč 578 200 Kč
<br> Příjmy z poskyt.služeb § 3639 2111 52 800 Kč 150 800 Kč 103 200 Kč
<br> Příspěvek ze SMO ČR § 3639 2324 157 000 Kč 157 000 Kč 0 Kč
<br> Příjmy celkem 567 500 Kč 769 000 Kč 681 400 Kč
<br> Výdaje
<br> Mzdy 5011 705 000 Kč 782 000 Kč 460 500 Kč
<br> Sociální pojištění 5031 200 000 Kč 200 000 Kč 114 200 Kč
<br> Zdravotní pojištění 5032 72 000 Kč 72 000 Kč 41 500 Kč
<br> Povinné pojistné 5038 3 500 Kč 3 500 Kč 2 000 Kč
<br> Zdravotnický mater.5133 0 Kč 1 300 Kč 1 300 Kč
<br> Materiál 5139 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč
<br> Poštovné 5161 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
<br> Telefonní služby 5162 4 300 Kč 4 300 Kč 4 300 Kč
<br> Služby pen.ústavů 5163 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč
<br> Nájemné 5164 39 600 Kč 39 600 Kč 0 Kč
<br> Konzult <.>,porad.služby 5166 34 100 Kč 34 100 Kč 0 Kč
<br> Služby zpracování dat 5168 8 800 Kč 8 800 Kč 8 800 Kč
<br> Ostatní služby 5169 3 000 Kč 1 700 Kč 3 000 Kč
<br> Programové vybavení 5172 5 500 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč
<br> Cestovné 5173 9 300 Kč 9 300 Kč 9 300 Kč
<br> Pohoštění 5175 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč
<br> Ostatní výdaje 5179 500 Kč 500 Kč 500 Kč
<br> Platby daní a popl.SR 5362 2 000 Kč 8 600 Kč 20 000 Kč
<br> Náhrada mezd nemoc 5424 7 000 Kč 7 000 Kč 0 Kč
<br> Výdaje § 3639 celkem 1 105 100 Kč 1 188 700 Kč 681 400 Kč
<br> Financování 8115 -537 600 Kč -419 700 Kč 0 Kč
<br> Závazný ukazatel rozpočtu je paragraf 3639 <.>
Doložka: Schváleno usnesením Valné hromady Svazku obcí
Mezihoří č.4 dne 30.11.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX <,>
předseda svazku
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce: ………………………………………………...

Načteno

edesky.cz/d/5102065


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz