« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - SO Mezihoří - Schválený rozpočet na rok 2021, Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023, Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří.pdf
Svazek obcí Mezihoří,Nemotice 66,683 33 Nesovice
<br> Telefon: 517 367 523,734 692 132
e-mail: obecniurad@snovidky.cz,cssmezihori@seznam.cz
Bankovní spojení: 35-4452420207/0100
IČ: 75070065
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
<br> Svazku obcí Mezihoří
<br>
<br>
Schválená rozpočtová opatření,návrh rozpočtu,schválený rozpočet,návrh střednědobého výhledu
<br> rozpočtu,schválený střednědobý výhled rozpočtu,návrh závěrečného účtu a schválený závěrečný účet
<br> jsou nebo budou zveřejněny v souladu s ustanovením § 17 odstavce 8 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů v elektronické podobě na
<br> webových stránkách Svazku obcí Mezihoří na adrese: http://www.somezihori.cz/cze/hospodareni-so-
<br> mezihori-p714 v tématu „Dokumenty - Hospodaření SO Mezihoří“
<br>
<br> Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa od
<br> 8.00-12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Snovídky,č.p.45 <.>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXX
Předseda svazku
<br> Ve Snovídkách XX.XX.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2022-2023.pdf
Příjmy Položka
Rozpočet schválený
<br> 2020
<br> Rozpočet upravený
<br> 2020
<br> Rozpočet schválený
<br> 2021
<br> Výhled rozpočtu
<br> na rok 2022
<br> Výhled rozpočtu na
<br> rok 2023
<br> Nedaňové příjmy 2xxx 80 000 Kč 417 200 Kč 209 800 Kč 313 000 Kč 313 000 Kč
<br> Přijaté transfery 4xxx 972 000 Kč 1 072 000 Kč 357 700 Kč 725 000 Kč 725 000 Kč
<br> Příjmy § 3639 celkem 1 052 000 Kč 1 489 200 Kč 567 500 Kč 1 038 000 Kč 1 038 000 Kč
<br>
<br> Běžné výdaje 5xxx 923 800 Kč 1 361 000 Kč 1 105 100 Kč 1 038 000 Kč 1 038 000 Kč
<br> Investiční výdaje 6xxx 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Výdaje § 3639 celkem 923 800 Kč 1 361 000 Kč 1 105 100 Kč 1 038 000 Kč 1 038 000 Kč
<br> Financování z účtu 8115 -128 200 Kč -128 200 Kč 537 600 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,předseda svazku
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce obce dne:
<br> Sňato z úřední a elektronické úřední desky dne:
<br> Svazek obcí Mezihoří,IČ 75070065,se sídlem Nemotice 66,683 33 Nesovice
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2022 - 2023
<br> Návrh výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce všech členských obcí po dobu od 7.10.2020 do 23.10.2020 <.>
<br> Doložka: Schváleno usnesením Valné hromady Svazku obcí Mezihoří č.4 dne 22.10.2020 <.>
Schválený rozpočet SO Mezihoří na rok 2021.pdf
Svazek obcí Mezihoří,Nemotice 66,683 33 Nesovice
<br> Telefon: 517 367 523,734 692 132
e-mail: obecniurad@snovidky.cz,cssmezihori@seznam.cz
IČ: 750 70 065
<br>
Rozpočet SO Mezihoří na rok 2021
<br> Příjmy Položka
Schválený rozpočet
<br> r.2020
Upravený rozpočet
<br> r.2020
<br> Schválený rozpočet
na rok 2021
<br> Neinv.transfer od obcí 4121 972 000 Kč 972 000 Kč 357 700 Kč
<br> Neinv.transfer od krajů 4122 0 Kč 100 000 Kč 0 Kč
<br> Příjmy z poskyt.služeb § 3639 2111 0 Kč 0 Kč 52 800 Kč
<br> Příspěvek ze SMO ČR § 3639 2324 80 000 Kč 417 200 Kč 157 000 Kč
<br> Příjem celkem 1 052 000 Kč 1 489 200 Kč 567 500 Kč
<br> Výdaje
<br> Mzdy 5011 582 000 Kč 926 700 Kč 705 000 Kč
<br> Sociální pojištění 5031 145 500 Kč 208 500 Kč 200 000 Kč
<br> Zdravotní pojištění 5032 52 400 Kč 74 900 Kč 72 000 Kč
<br> Povinné pojistné 5038 2 400 Kč 2 400 Kč 3 500 Kč
<br> Materiál 5139 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč
<br> Poštovné 5161 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
<br> Telefonní služby 5162 4 300 Kč 4 300 Kč 4 300 Kč
<br> Služby pen.ústavů 5163 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč
<br> Nájemné 5164 39 600 Kč 39 600 Kč 39 600 Kč
<br> Poradenské služby 5166 60 000 Kč 58 200 Kč 34 100 Kč
<br> Služby zpracování dat 5168 8 800 Kč 8 800 Kč 8 800 Kč
<br> Ostatní služby 5169 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč
<br> Programové vybavení 5172 5 500 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč
<br> Cestovné 5173 9 300 Kč 9 300 Kč 9 300 Kč
<br> Pohoštění 5175 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč
<br> Ostatní výdaje 5179 500 Kč 500 Kč 500 Kč
<br> Platby daní a popl.SR 5362 0 Kč 1 800 Kč 2 000 Kč
<br> Náhrady mezd nemoc 5424 0 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
<br> Výdaje celkem § 3639 923 800 Kč 1 361 000 Kč 1 105 100 Kč
<br> Financování 8115 -128 200 Kč -128 200 Kč 537 600 Kč
<br> Schodek rozpočtu bude uhrazen ze zůstatku fin.prostředků na běžném účtu <.>
Závazný ukazatel rozpočtu je § 3639 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Doložka:
<br>
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních a elektronických úředních deskách členských obcí od 7.10.2020
<br> do 23.10.2020 <.>
<br>
<br> Rozpočet SO Mez...

Načteno

edesky.cz/d/5102063

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz