« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2021
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,586 01 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 27.10.2021
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.07/2021,které se bude konat dne 9.11.2021
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.06/2021
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na rok 2022 a dalších důležitých
<br> termínů
5.Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Brně
6.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení JPO,dotace na stavbu požární zbrojnice <.>
Dodatky ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
<br> 7.Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč,příspěvkové
organizace,poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční
informační systém Nemocnice Třebíč“
<br> 8.Vyřazení sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina <,>
příspěvkové organizace,a poskytnutí věcného daru
<br> 9.FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotace z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ
STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření
<br> 10.FOND VYSOČINY – Dodatek č.1 ke Smlouvě ID FV02786.0002 v rámci programu
PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020
<br> 11.Darování pozemků v k.ú.a obci Brtnice v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405
Brtnice obchvat"
<br> 12.Darování pozemků v k.ú.a obci Jakubov u Moravských Budějovic
13.Darování pozemku v k.ú.a obci Osová Bítýška
14.Vzájemné darování pozemků v k.ú.Měřín,k.ú.Pustina u Měřína,obec Měřín
15.Uzavření darovací smlouvy v k.ú.P...

Načteno

edesky.cz/d/5100702

Meta

Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz