« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Oznámení o zahájení spojeného řízení o prodloužení platnosti a změně stavby před jejím dokončením

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení spojeného řízení[1].pdf [4,21 MB]
0.<.> !.<.>,<.>,„.<.> <.>,| <.>
<br> Magistrát města Přerovaš;,<.>.-;=.a.„ M.<.> -»ífftóbžžlšik/ry“
<br> Odbor stavebního úřadu a životního prostředí:.<.> __.„„'i.a 3/9174 _ ___,ODDELENI STAVEBNÍ ÚŘAD ; i 1 Bratrská 34,750 02 Přerov 2 :".'.'„.<.> _".L';.<.> :._.; „“.-.<.> ;:"zm.:1; '.<.> '.'_'„'.<.>.:,<.>.„ % Spis zn.: 2022/001648/STAV/SU/Bo Přerov,dne 10.01.2022 Č.j.: MMPr/004994/2022/Bo Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX E—maíl: tomas.bouda©prerov.eu Žadatel:
<br> Olomoucký kraj,zastoupený hejtmanem Olomouckého kraje,Jeremenkova 1191/4021,Hodolany,779 00 Olomouc 9
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ŘÍZENÍ
<br> o PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI A ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (doručováno veřejnou vyhláškou)
<br> Olomoucký kraj,zastoupený hejtmanem Olomouckého kraje,IČO 60609460,Jeremenkova 1191/4021,Hodolany,779 00 Olomouc 9
<br> (dále jen
<br> "stavebník") dne 04.01.2022 podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení o 2 roky &
<br> povoíení změny stavby před dokončením,spočívající ve změně termínu dokončení stavby do 31.12.2025,na
<br> stavbu:
<br> "II/435 kř.IDS 67 - Tovačov - Stavba č.2,Intravilán Tovačov místní část Annin,Oplocany a Polkovice" SO 101 11/435 - Intravilán Tovačov - Annin
<br> SO 103 II/435 - Intravilán Oplocany
<br> SO 105 11/435 - Intravilán Polkovice
<br> SO 106 Chodníky intravilán Oplocany
<br> SO 107.1 Chodníky intravilán Polkovice - vyvolaná investice Olomouckého kraje
<br> SO 107.2 Chodníky intravilán Polkovice - investice obce Polkovice
<br> 50 108 Chodníky intravilán Tovačov,Annin
<br> (dále také "stavba") na pozemku parc.č.421/2 (ostatní plocha),parc.č.421/3 (ostatní plocha),parc.č.431/1 (ostatní plocha),parc.č.431/2 (ostatní plocha),parc.č.433 (ostatní plocha),parc.č.501 (ostatní plocha),parc.č.625 (ostatní plocha),parc.č.627/2 (ostatní p1ocha),parc.č.629/1 (ostatní plocha),parc.č.631 (ostatní plocha),parc.č.632 (ostatní plocha),parc.č.633/1 (ostatní plocha),parc.č.633/2 (ostatní plocha),parc.č.633/3 (...

Načteno

edesky.cz/d/5093289

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz