« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Obecně závazná vyhláška obce Rašov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Rašov (pdf, 2 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Rašov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Rašov (pdf, 2 MB)
Obec Rašov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rašov č.2/2021
<br> 0 stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Rašov <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rašov se na svém zasedání dne 19.11.2021 usnesením č.6 usneslo vydat na základě & 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů ( dále XXX XXXXX o odpadech ),a v souladu s š XX písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákonač.128/2000 o obcích ( obecní zřízení ),ve znění pozdějších předpisů ( dále XXX XXXXX o obcích ),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> čl.1 Úvodní ustanovení 1.Tato obecně závazná vyhláška ( dále jen „vyhláška" ) stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů vznikajících na území obce Rašov,včetně nakládání se stavebním odpadem
<br> 2.Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto
<br> vyhláškou1 <.>
<br> 3.V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává
<br> se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu?
<br> 4.Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště
<br> sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br> či.2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu 1) povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
<br> a) Biologické odpady,b) Papír <,>
<br> 2 5 61 zákona o odpadech 2 5 60 zákona o odpadech
<br> 2)
<br> 3)
<br> c) Plasty včetně PET lahví,d) Sklo bílé <,>
<br> e) Sklo barevné <,>
<br> f) Kovy <,>
<br> g) Nebezpečné odpady <,>
<br> h) Objemný odpad <,>
<br> i) Jedlé oleje a tuky <,>
<br> ]) Nápojové kartony
<br> k) Směsný komunální od...

Načteno

edesky.cz/d/5076890

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz