« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k.u._Olomouc-mesto_obec_Olomouc_CR_-_Povodi_Moravy_s.p._.pdf
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
<br> RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> v souladu s ustanovením § 18 odst.1) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajských zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento
nemovitý majetek:
<br> pozemky parc.č.90/80 ost.pl.o výměře 3 m2,parc.č.123/22 ost.pl.o výměře 56 m2
a parc.č.124/51 ost.pl.o výměře 92 m2,vše v k.ú.Olomouc-město,obec Olomouc <,>
z vlastnictví Olomouckého kraje,z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje <,>
příspěvkové organizace,do vlastnictví ČR – Povodí Moravy,s.p <.>,IČO: 70890013 <,>
za kupní cenu ve výši 344 280 Kč.Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí <.>
<br> Žádosti,podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 3.1.2022 do 13.00 hod.na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor majetkový <,>
právní a správních činností,Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc <.>
<br> Doba zveřejnění záměru: od 1.12.2021 do 3.1.2022
<br> Zveřejněno: 1.12.2021
<br> Svěšeno:
<br>
<br> kontakty: Mgr.XXXXX XXXXX – m.rezac@olkraj.cz,tel.XXX 508 168
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ______________________________________________
<br> Dne 29.11.2021 vyhotovila Vrbová

Načteno

edesky.cz/d/5029331


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz