« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva darovací SK dárce - Obec Příčovy jako obdarovaný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
<.>,<.> ~."\ \ ::.' ·'-:.' l,: l S-6493/MJT/2021 Níže llvedeného dne,měsíce a roku uzavírají dle ust.§ 2055 a násl.z.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů Středočeský kraj IČO 70891095 se sídlem Zborovská 81/1 l,Praha 5,PSČ 150 21 zastoupený panem Liborem Lesákem,radním,na základě dále též jen,<,> Dárce" pověření ze dne 22.6.2021 a Obec PříČovy IČO 00473880 se sídlem Příčovy 14,PSČ 264 01 Sedlčany zastoupené panem Pavlem Kymlou,starostou dále též jen,<,> Obdarovaný" tuto smlouvu darovací l.l.Středočeský kraj je výlučným a neomezeným vlastníkem pozemků v k.ú.PříČovy,a to p.Č.670/1 o výměře 3791 m' - ostatní plocha p.Č.672/1 o výměře 12725 m' - ostatní plocha p.Č.689/24 o výměře 228,jj2 - ostatní plocha zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Příbram na LV 59 pro obec a katastrální území Příčovy.2.Pozemky byly předané k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje,příspěvkové organizaci,se sídlem Zborovská 8 Ill l,Praha 5.3.Geometrickým plánem č.393-10/2020,pro obec a k.ú.Příčovy,vyhotoveným který je nedílnou součástí této smlouvy,byly z pozemku p.č.670/1 v k.ú.Příčovy odděleny pozemky v k.ú.Příčovy p.Č.670/12 o výměře 7 m' - ostatní plocha p.Č.670/13 o výměře 9 m' - ostatní plocha p.Č.670/14 o výměře 63 m' - ostatní plocha p.Č.670/15 o výměře 33 m' - ostatní plocha p.Č.670/16 o výmčře 19 m2 - ostatní plocha p.Č.670/17 o výniěře 10 m' - ostatní plocha p.Č.670/18 o výměře 274 m' - ostatní plocha p.Č.670/19 o výměře 35 m2 - ostatní plocha,dosud v KN nezapsané.l 4.Geometrickým plánem č.393-10/2020,pro obec a k.ú.Příčovy,vyhotoveným Ing.Michalem Jarůškem,vojkov 98,který je nedílnou součástí této smlouvy,byly z pozemku p.č.672/1 v k.ú.Příčovy odděleny pozemky v k.ú.Příčovy p.Č.672/3 o výměře 278 m2 - ostatní plocha p.č.672/4 o výměře 180 m2 - ostatní plocha,dosud v KN nezapsané.5.Geometrickým plánem č.393-10/2020,pro obec.a k.ú.Příčovy,vyhotoveným Ing.který je nedílno...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz