« Najít podobné dokumenty

Obec Luková - Oznámení záměru PRODAT pozemky Luková č. 2184/8 a 2194/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Luková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozemek č 2184 8.pdf
\„ > „mm ';
<br> __ É EJ Í'OL !.<.> ! e,<.> „mmmg e.z'c Obměna Anduům „ŽL $.;
Pozemek č 2194 1.pdf
Elektro! cký podpis,25.11.2021
<br> Vyd' — ' A 4 Platnost do 0000 +02:
<br> El.:GJ.<.>.<.> ! e.Z'C Mino “*““Úf“ „13121 '-
Oznámení záměru prodeje.pdf
OBEC LUKOVÁ
Obecní úřad Luková
<br>
<br>
<br>
čj.OULK 883/2021
Sp.zn.: 60.1
Sk.zn.: V/5
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1
<br>
<br> Z V E Ř E J N Ě N Í Z Á M Ě R U
<br>
<br> Obec Luková,podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br> zveřejňuje záměr obce
<br>
prodat pozemek
<br> • parcela č.2194/1 v k.ú.Luková
• parcela č.2184/1 v k.ú.Luková
•
<br> Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Luková zapsány v katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,Katastrální
pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č.10001 pro obec a katastrální
území Luková <.>
Zájemci se mohou vyjádřit k tomuto záměru obce nakládat s majetkem obce a
předložit své nabídky po dobu zveřejnění tohoto záměru na úřední desce
obecního úřadu po dobu 15 dnů <.>
<br> V Lukové dne 25.11.2021
<br>
XXXX XXXX,v.r <.>
starosta obce
<br> Přílohy:
<br> 1.Informace o pozemku s vyznačením v situační mapce
<br> Zveřejněno: 25.11.2021 Sejmuto:
<br>
2021-11-25T14:30:14+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/5023061

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Luková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz