Obec Luková

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

https://www.lukova.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Luková
Luková 102
561 23 Luková

Datová schránka: j7kb2ii
E-mail: starosta.lukova@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 10. 2020 Upozornění na omezení provozu úřadu od 9.10.2020
05. 10. 2020 2020-6 ZO Rozpočtové opatření + Oznámení o zveřejnění záměru
05. 10. 2020 Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Luková - 30.9.2020
02. 10. 2020 Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Luková - 30.9.2020
01. 10. 2020 Nařízení KHS Pk č. 3/2020 k vyvěšení na úřední desce
22. 09. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Luková - 30.09.2020
16. 09. 2020 Výzva k provedení ořezu
15. 09. 2020 Volby-Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
08. 09. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Luková a části Květná
08. 09. 2020 2020-5 ST- Rozpočtové opatření ze den 14.08.2020 + Oznámení o zveřejnění finančního hospodaření
08. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Luková č. 2/2020
08. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Luková č. 1/2020
08. 09. 2020 2020-5 ST- Rozpočtové opatření ze den 14.08.2020
08. 09. 2020 Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Luková dne 2.9.2020
08. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění finančních dikumentů
04. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do ZPK ve dnech 2. a 3.10.2020
25. 08. 2020 Zveřejnění záměru obce -Prodat p.p.č. 2370/45- Z258/BV-9 k Žichlínku
24. 08. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Luková - 02.09.2020
10. 08. 2020 2020-4 ST Rozpočtové opatření ze dne 27.7.2020
10. 08. 2020 2020-2 ST Rozpočtové opatření ze dne 16.4.2020
05. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Luková
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy
27. 07. 2020 Oznámení o vyvěšení finančních dokumentů č.2020-3 RO a další
15. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO
03. 07. 2020 DSO-Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů
03. 07. 2020 DSO-Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů
24. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění RO č.2020-2 ST ze dne 16.04.2020
24. 06. 2020 2020-3 Rozpočtové opatření -ZO ze dne 3.6.2020
09. 06. 2020 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Luková dne 03.06.2020
09. 06. 2020 Rozvaha k 31.12.2019
09. 06. 2020 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
09. 06. 2020 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
09. 06. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
09. 06. 2020 Zpráva - konečné přezkoumání 2019
09. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu 2019
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
27. 05. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Luková dne 3.6.2020
19. 05. 2020 Záměr obce prodat pozemky P 5495, P5423 v k.ú. Damníkov LV č. 531
11. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
06. 05. 2020 Rozpočtové opatření č.2020-2 ST ze dne 16.4.2020 analog
06. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění RO č.2020-2 ST ze dne 16.04.2020
23. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
20. 04. 2020 Oznámení - Záměru prodat pozemek 5086
17. 04. 2020 Zveřejnění záměru-doatek ke smlouvě
14. 04. 2020 2020-1 ZO- ze dne 03.03.2020 Rozpočtové opatření, Oznámení
07. 04. 2020 Opatření obecné povahy
01. 04. 2020 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU - části pozemků č.2370/63, 2370/33, 2370/32
01. 04. 2020 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU - části pozemků č.2370/63, 2370/33, 2370/32
01. 04. 2020 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU - části pozemků č.2370/63, 2370/33, 2370/32
11. 03. 2020 Veřejná vyhláška k Návrhu změny č. 1 územního plánu Luková

XML