« Najít podobné dokumenty

Obec Luková - Oznámení záměru PRODAT pozemek Květná č. 1019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Luková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozemek Květná 1019.pdf
Elekn onuký podpis *
<br> Certmk 't autoru podpisu :
<br> Jméno : \ mDusková Vydal : PostSignum Qualified CA 4 Platnost do : ZŠ 0.2023 0.<.> 15 0000 +02:
<br> : mu: „ : „ V ' V : V „ V ' H\idat „www: mm „a m
<br> amu ' ' „:er m _ :ngrmp
<br> tmm
<br> E] m ;.<.> g :- Emma-uma.e.z'c mmm Annaud: „fi; %
Oznámení záměru prodeje IDDS 882 21.pdf
OBEC LUKOVÁ
Obecní úřad Luková
<br>
<br>
<br>
čj.OULK 882/2021
<br> Sp.zn.: 60.1
<br> Sk.zn.: V/5
<br> Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet listů příloh: 1
<br>
<br>
<br> Z V E Ř E J N Ě N Í Z Á M Ě R U
<br>
<br>
Obec Luková,podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> zveřejňuje záměr obce
<br>
prodat pozemek
• parcela č.1019 v k.ú.Květná u Lukové
<br> •
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Luková zapsány v katastru nemovitostí vedeného
<br> Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu
<br> vlastnictví č.10001 pro obec a katastrální území Květná u Luková <.>
<br> Zájemci se mohou vyjádřit k tomuto záměru obce nakládat s majetkem obce a předložit své
<br> nabídky po dobu zveřejnění tohoto záměru na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> V Lukové dne 25.11.2021
<br>
<br>
<br> XXXX XXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br> Přílohy:
<br> 1.Informace o pozemku s vyznačením v situační mapce
<br>
Zveřejněno: 25.11.2021 Sejmuto:
<br>
2021-11-25T14:24:37+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/5023060

Meta

Prodej   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Luková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz