« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Divadelní - natáčení PKD-83024/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Divadelní - natáčení PKD-83024/2021
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY llllllllIlllllllllllllll||||||||Illlllllllllllllll|l|||||||l||||||| Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPHFBJPR Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> PILM MAKERS s.r.o <.>
<br> Slikova 408/38
<br> 169 00 Praha 6
<br> IC: 25738429
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX XVlHMP—XXXXXXX/XXXX/XX/V 0 Počet listů/příloh: 1/3 Spis.zn.: Datum: S-MI—IMP 1804227/2021PKD 22.11.2021
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.Š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a š 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 8.11.2021,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.c),odst.5 a & 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Divadelní,Smetanovo nábřeží a dále dle situací,které jsou nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 10.11.2021,č.j.: KRPA 4722-81/ČJ-2021-0000DŽ,TP66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se prováděj...

Načteno

edesky.cz/d/5022807

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz