« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Opatovská x Chilská x sjezd z D1 PKD-83022/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatovská x Chilská x sjezd z D1 PKD-83022/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> +NINQYQIFBUDL+!
MHMPXPHEATCK
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ: 02869179
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXX XXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004397
<br> MHMP-1890093/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 1/5
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1860783/2021PKD 23.11.2021
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst <.>
6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173
odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti
adresáta ze dne 14.11.2021 a po projednání ve dnech 08.10.2021 a 18.11.2021 s dotčeným orgánem Policie
ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy Chilská <,>
Opatovská (prostor křižovatky Chilská x Opatovská x D1 (sjízdná rampa – EXIT 2,směr PRAHA
ŠEBEROV,nájezdná rampa směr ul.Brněnská/5.května,NN3848)) na území správního obvodu Praha 11 <,>
k.ú.Chodov,v termínu 01.12.2021 – 09.12.2021 z důvodu provádění rekonstrukce křižovatky v rámc...

Načteno

edesky.cz/d/5022805

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz