« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2877 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0782 a kap. 0924 OVO-83060/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2877 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0782 a kap. 0924 OVO-83060/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2877
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu kap.0782 a kap.0924
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 26.11.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2877 ze dne 22.11.2021
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> SOV MHMP 0098202 Bezpečnost a veřejný pořádek 000 0782 -150,00
<br> PER MHMP 0092400 Finanční prostředky na uzavřené DPP 000 0924 150,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> Odbor/Organizace ODPA
<br> 6171
<br> Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
Číslo akce Účel / Název akce UZ ORJ
<br> 5311
<br>
<br> Důvodová zpráva k tisku R – 41644
<br>
<br> Radě hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) je tiskem č.R-41644 předkládán návrh na úpravu
<br> rozpočtu vlastního hlavního města Prahy pro rok 2021 dle přílohy č.1 k usnesení <.>
<br> Úprava rozpočtu zahrnuje převod finančních prostředků z běžných výdajů odboru sociálních věcí
<br> z kap.0782,§ 5311,pol.5169 do kapitoly odboru personálního 0924,§ 6171,pol.5021.Návrh
<br> na úpravu rozpočtu je předkládán z důvodu zajištění externího hodnocení projektů podaných
<br> v „Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022“ (dále jen „Program“),který byl schválen
<br> usnesením RHMP č.1951 ze dne 30.8.2021.Systém externího hodnocení projektů je nastaven v rámci
<br> schváleného P...

Načteno

edesky.cz/d/5022792


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz