« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2863 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov sociálních služeb Vlašská na rok 2021, úpravu rozpočtu vlastního HMP v kap. 0582 v roce 2021 a úpravu celkových nákladů investiční akce Domov OVO-83059/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2863 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov sociálních služeb Vlašská na rok 2021, úpravu rozpočtu vlastního HMP v kap. 0582 v roce 2021 a úpravu celkových nákladů investiční akce Domov OVO-83059/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2863
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m.Prahy Domov sociálních služeb
Vlašská na rok 2021,úpravu rozpočtu vlastního HMP v kap.0582 v roce 2021 a úpravu
<br> celkových nákladů investiční akce Domova sociálních služeb Vlašská
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.1.tohoto
usnesení
<br> Termín: 26.11.2021
<br> 2.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 26.11.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: radní Mgr.XXXXXX XXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> Domov Svojšice 45436 Rekonstrukce vnitřních prostor chráněného bydlení 94 0582 -5 400,00
SOV MHMP 45151 Centrální nákup vozidel PO 2020-2022 0 0582 -790,00
DSS Vlašská 45816 Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 94 0582 6 190,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> Úprava rozpočtu
(v tis.Kč)UZ ORJ
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2863 ze dne 22.11.2021
<br> 6 190,00
<br> 0,00
0,00
<br> Úprava celkových
nákladů*/ (v tis <.>
<br> Kč)
Číslo akce
<br> 6 190,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Odbor/Organizace Název akce
<br>
<br> 1
<br>
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
<br> Odbor sociálních věcí MHMP (dále jen odbor SOV MHMP) na základě žádosti příspěvkové
<br> organizace hl.m.Prahy Domov soc...

Načteno

edesky.cz/d/5022791


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz