« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2890 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na podporu OVO-83058/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2890 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na podporu OVO-83058/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2890
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na podporu mimořádného finančního
ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií
<br> Covid-19 v letech 2020 a 2021,za finanční spoluúčasti obcí,které zřídily obecní
a městskou policii
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.zvýšení limitu prostředků na platy Městské policie hl.m.Prahy o částku 20.730,0 tis <.>
Kč
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 26.11.2021
<br> 2.realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 26.11.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> BEZ MHMP 0093906040058 4116 14036 0739 6 910,00 6 910 000,00
<br> 6 910,00 6 910 000,00
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů (mimo pol.5347)
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace Číslo akce rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> BEZ MHMP 0093906000000 5219 5909 14036 0739 6 910,00 6 910 000,00
<br> BEZ MHMP 0093906000000 5219 5909 14036 0739 -6 910,00 -6 910 000,00
<br> Městská policie hl.m.Prahy 0097701000000 5311 5011 14036 0777 6 910,00 6 910 000,00
<br> Městská policie hl.m.Prahy 0097701000000 5311 5011 00000 0777 13 820,00 13 820 000,00
<br> Městská policie hl.m.Prahy 0097701000000 5311 5031 00000 0777 5 141,00 5 141 000,00
...

Načteno

edesky.cz/d/5022790


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz