« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2878 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných a adaptačních opatření III. OVO-83057/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2878 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných a adaptačních opatření III. OVO-83057/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2878
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných
a adaptačních opatření III <.>
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí včetně stanovení
celkových nákladů investičních akcí dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.11.2021
<br> 2.realizovat zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí včetně
stanovení celkových nákladů investičních akcí dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.11.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2878 ze dne 22.11.2021
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> OCP MHMP 0041459 Pilotní projekty v životním prostředí - 0254 -5 000,00
<br> OCP MHMP 0008653
Realizace opatření na úsporu energie a
<br> adaptační opatření
- 0254 -619,00
<br> Domov mládeže a školní jídelna <,>
<br> Praha 2,Neklanova 32 se sídlem
<br> Praha 2,Neklanova 147/32
<br> 0000000 EAO - Instalace TČ - objekt Pobřežní 323/6 94 0461 1 039,00
<br> Střední průmyslová škola a
<br> Gymnázium Na Třebešíně se sídlem
<br> Praha 10,Na Třebešíně 2299
<br> 0000000 EAO - Rekonstrukce výměníkové stanice 94 0461 4 580,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> CELKEM 0,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na...

Načteno

edesky.cz/d/5022789


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz