« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2875 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura OVO-83056/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2875 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura OVO-83056/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2875
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí vč.stanovení celkových
nákladů investiční akce dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 3.úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí
vč.stanovení celkových nákladů investiční akce dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.11.2021
<br> 2.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.11.2021
<br> 3.realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.3.tohoto
usnesení
<br> Termín: 30.11.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2875 ze dne 22.11.2021
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> OCP MHMP 0095407000000 Úpravy drobných vodních toků 0254 -2 000,00
<br> OCP MHMP 0095407000000 Pěstební činnost 0254 -3 000,00
<br> OCP MHMP 0095407000000 Celospolečenské funkce lesů 0254 -1 000,00
<br> OCP MHMP 0095407000000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0254 -5 000,00
<br> Lesy hl.m.Prahy 0095409000201 Neinvestiční příspěvek 124 0254 11 000,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> OCP MHMP 0008306 Rybník (vodojem) - Letenské sady 00 0254 -4 600,00
<br> Lesy hl.m.Prahy 0000000 ...

Načteno

edesky.cz/d/5022788


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz