« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2886 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s OVO-83054/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2886 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s OVO-83054/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2886
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s financováním kulturní aktivity určený pro
<br> MČ HMP a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 na projekt,<,> Za Trojku: Playing
Divas" dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 2.12.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2886 ze dne 22.11.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0091633110059 4116 34070 0616 50,00 50 000,00
<br> 50,00 50 000,00
<br> Účel / Úprava Částka
<br> Městská část ORG Název akce rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> MČ Praha 3 0091633000003 Za Trojku: Playing Divas 6330 5347 34070 0616 50,00 50 000,00
<br> C e l k e m 50,00 50 000,00
<br> POL ORJ
<br> Úprava rozpočtu hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu
<br> Název ÚZ UZ ORJ
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> III.Úprava rozpočtu běžných/kapitálových výdajů - XXX.XXXX/XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace na MČ HMP (strana DAL)
<br> C e l k e m
<br> ORGOdbor POL
<br> Kulturní aktivity
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br>
<br> Ministerstvo kultury rozhodlo o poskytnut...

Načteno

edesky.cz/d/5022786


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz