« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2872 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 OVO-83053/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2872 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 OVO-83053/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2872
ze dne 22.11.2021
<br> k úpravě rozpočtu hl.m.Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha -
pól růstu ČR v roce 2021
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 10.12.2021
<br> 2.MHMP - FON MHMP
<br> 1.realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.2.tohoto
usnesení
<br> Termín: 10.12.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: primátor hl.m.Prahy
Tisk: R-42296
Provede: MHMP - XXX MHMP,MHMP - FON MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2872 ze dne 22.11.2021
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> MHMP FON 2000002000000 OPPPR - Předfinancování podílu EU 0 0902 -1 264,10
<br> MHMP FON 2000000000000 OPPPR - Spolufinancování projektů 0 0902 -1 041,30
<br> MHMP FON 2681397000000 Odlišnost inspiruje III - měníme klima škol 108517050 0402 150,00
<br> MHMP FON 2681397000000 Odlišnost inspiruje III - měníme klima škol 108100104 0402 150,00
<br> MHMP FON 2420611000000 PSC II - inkubátor SMART CITY a IoT 108517050 0802 1 114,10
MHMP FON 2420611000000 PSC II - inkubátor SMART CITY a IoT 108100104 0802 891,30
<br> C e l k e m 0,00
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> FON MHMP 2000002000000 OPPPR - Předfinancování podílu EU 0 0902 -225,00
FON MHMP 2000000000000 OPPPR - Spolufinancování projektů 0 0902 -225,00
FON MHMP 2551159000000 Sociální podnik - cukrárna a...

Načteno

edesky.cz/d/5022785


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz