« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání (nebytové prostory č. 108 dle iDES - kanceláře) v 1. patře objektu č.p. 365, Národní 43, Praha 1 HOM-83034/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání (nebytové prostory č. 108 dle iDES - kanceláře) v 1. patře objektu č.p. 365, Národní 43, Praha 1 HOM-83034/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
v zastoupení
TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>
<br>
<br>
<br>
Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br>
Záměr
<br>
Pronajmout
rozšířit předmět nájmu uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
(nebytové prostory č.108 dle iDES - kanceláře) o výměře 53,51 m2 v 1.patře objektu č.p.365 <,>
Národní 43,Praha 1,který je součástí pozemku parc.č.348,k.ú.Staré Město,se stávajícím
nájemcem,spolkem Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s <.>,IČO 040 85 060.Zároveň se
smlouva aktualizuje dle platné legislativy <.>
<br>
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení zákona o hlavním městě Praze mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a
předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s <.>,se sídlem Praha 2 <,>
Blanická 1008/28,PSČ 120 00,v souladu s Pravidly pro výběrová řízení na pronájem,která jsou uveřejněna jako
podmínky výběrového řízení na webových stránkách této společnosti,tj.www.tcp-as.cz,v termínu nejpozději do
posledního dne zveřejnění tohoto záměru.Nabídky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou hodnoceny <.>
Výběrového řízení se mohou účastnit tuzemské fyzické a právnické osoby <.>
<br> TRADE CENTRE PRAHA a.s.si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení
zrušit.Dále má právo Pravidla výběrového řízení dodatečně změnit,případně doplnit,zejména si vyhrazuje právo
požádat zájemce v průběhu výběrového řízení o doplnění jejich nabídek,příp.vyzvat stávajícího nájemce
k dorovnání nejvyšší cenové nabídky.TRADE CENTRE PRAHA a.s.upozorňuje,že vyloučí všechny nabídky <,>
jejichž záměrem bude využití nebytového prostoru za účelem provozování následujících činností: nonstop,bar <,>
diskotéka,směnárna,herna,sázková kancelář,sex-shop,erotický salon,provozování hracích a výherních automatů <,>
prodej zbraní,militarií,předmětů s nacistickou a komunistickou tématikou,předmětů se sexuální tématikou <...

Načteno

edesky.cz/d/5022782


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz