« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista / specialistka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví PER-83030/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista / specialistka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví PER-83030/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23.listopadu 2021,v souladu s § 7 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka zdravotních služeb
<br> v odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0331)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka zdravotních služeb
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1) 11,struktura platu: základní plat
<br> (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
<br> 16.890 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu
<br> • podíl na organizaci a zajištění zdravotních služeb ve veřejném zájmu
<br> • zajišťování,zpracovávání a vyhodnocování výsledků lékařské pohotovostní služby
<br> • koordinace výkonu specializovaných činností při zajišťování poskytování zdravotní péče za
krizových stavů a mimořádných událostí
<br> • metodické vedení a projednávání traumatologických plánů vybraných poskytovatelů
zdravotních služeb v rámci území hlavního města Prahy
<br> • spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb při případné evakuaci lůžkových
zdravotnických zařízení při krizovém ohrožení lůžkových zdravotnických zařízení v rámci
<br> hl.m.Prahy včetně zdravotnické dopravní služby
<br> • zpracování metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za krizových
stavů pro správní úřady nebo územní samosprávné celky
<br> • podíl na tvorbě zajištění krizových situací na území hl.m.Prahy v oblasti zdravotnictví -
traumatologické plánování včetně zpracování...

Načteno

edesky.cz/d/5022780

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz