« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista /specialistka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví - na dobu určitou PER-83029/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista /specialistka zdravotních služeb v odboru zdravotnictví - na dobu určitou PER-83029/2021
OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
<br> Magistrát hlavního města Prahy
obsazuje pracovní místo na dobu určitou
<br>
<br> specialista /specialistka zdravotních služeb
<br> v odboru zdravotnictví
<br> (kód 1880)
<br> Stručná náplň práce
<br> • tvorba koncepčních,metodicko-právních a analytických materiálů pro poskytování
zdravotnických služeb
<br> • zpracování metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních služeb za krizových stavů
pro správní úřady nebo územní samosprávné celky
<br> • zpracování odborných právních stanovisek a výkladů v oblasti zdravotnictví
<br> • podíl na tvorbě zajištění krizových situací na území hl.m.Prahy – metodické vedení a
projednávání traumatologických plánů vybraných poskytovatelů zdravotních služeb v rámci
<br> území hl.m.Prahy včetně zpracování Traumatologického plánu hl.m.Prahy
<br> • spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb v krizových situacích
<br> • podíl na zajištění lékařské pohotovostní služby na území hl.m.Prahy
<br> • řešení stížností a odvolání občanů proti posudkům vydaným v souvislosti s poskytováním
zdravotnických služeb,včetně přípravy rozhodnutí o odvolání občanů na poskytování
<br> zdravotních služeb dle ustanovení zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotnických službách a
<br> 373/2011 Sb <.>,o speciálních zdravotnických službách
<br> • kontrola přenesené působnosti městských částí na úseku zdravotnictví,vyřizování odvolání proti
rozhodnutí městských částí na úseku zdravotnictví,přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném
<br> řízení nadřízeným orgánem,řešení sporů mezi správními orgány o věcnou nebo místní
<br> příslušnost,zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům
<br> • koordinace činností a spolupráce s městskými částmi na úseku zdravotních služeb
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo ciz...

Načteno

edesky.cz/d/5022779

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz