« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-83021/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-83021/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění ZÁMĚR P R O N A J M 0 U T
<br> část komunikace za účelem umístění mobilního prodejního stánku
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řasnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Člslc ladnacl Budoucl náiemce Období Výměra m2 Lokalita MČ IČO Parcelní &.kat,území
<br> ALBI Česká republlka a.s.<,>
<br> 1221250021 Thámova 13,Praha 8,Karlín 02.01.2022-31.12_22 3,5 nebo ? Sokolovská 55 S 49708368 801/1 Karlln ALBI Česká republlka a.s <.>,1221250022 Thámova 15.Praha 8,Karlín 02.01.22-31.12.2022 & nebo 10 Laubava 4 3 49708358 4277 Vinohrady
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefon:XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 24.11.2022 Poslední den zveřejnění: 09.12.2022 PAP-2022-07 ;' "
<br> podpis & otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/5022777

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz