« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-83025/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-83025/2021
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha !,IC: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Techniclíou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Rásnovka 8/770,1 10 00 Praha 1 0 Z N A M U J E
<br> Ve smyslu 33 36 odst.[ zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.13 1/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění pevného stánku,předzahrádka
<br> Číslo jednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokallta MČ IČO Parcelní č.kat.územi m2
<br> 1/22/1270/011 39mm“ Třmaše'“ za HumnV 1.1-31.12.2022 & Počernická u 517/53 10 11266520 957 Malešlce 539,Šestamvlce 25092
<br> 1/22/1270/012 53:3:"52092332331529800 1.1.-31.12.2022 s Počernická u 473/83 10 1530335 806/319 Malešice ALBI Česká republika 5 <.>
<br> 1/22/1270/013 a.s <.>,Thámova 289/13,Praha zn.-31.12.2022 5,8,5 trossmavemvo “am“ 7 49708368 2185/1 Holešovice
<br> 966/11
<br> 8,18600 ALBI Česká republika
<br> 1/22/1270/014 a.s <.>,Thámova 289/13,Praha Al,—31.12.2022 5 Štefáníkova 339/39 5 49708368 4971 Smfchou 3,15500 ALBI Česká republika
<br> 1/22/1270/015 a.s <.>,Thámova 289/13,Praha 2.1.-21.17.2022 11,21,11 Moskevská 450/33 10 49708368 2471 Vršovice 8,18600
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,l 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX obchodní oddělení telefon: XXX XXXXXX První den zveřejnění: 24.11.2021
<br> Poslední den zveřejněnf': 09.12.2021
<br> TECH.SPRÁV KouumaAm
<br> 1/ Monika Her'meo á Obchodní oddělení

Načteno

edesky.cz/d/5022776


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz