« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout parkovací místa: parc. č. 599 v obci Praha, k.ú. Bohnic TSK-83027/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout parkovací místa: parc. č. 599 v obci Praha, k.ú. Bohnic TSK-83027/2021
Mat_21_3345_024_7
<br>
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Číslo smlouvy Číslo stání RZ vozidla
doba
<br> pronájmu
Parkoviště Předmět pronájmu
<br> Parcelní
číslo
<br> Katastrální
území
<br> 1/21/4563/806 36 4AM 5885 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/807 55 4AU 1011 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/808 106 8AD 2227 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/809 32 9S1 8469 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/810 39 8A1 1921,8C7 6761 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/811 11 7AX 4927 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/812 94 xxx neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/813 28 6AV 2011 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/814 80 4AV 6008 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/815 82,72 7AM 9380,7AH 2287 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději
<br> do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení komerčních parkovišť a P+R
<br> telefon: 257 015 815
<br> První den zveřejnění: 24.11.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 09.12.2021
<br>
<br>
………………………………………
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/5022775


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz