« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout parkovací místa: parc. č. 2532 v obci Praha, k. ú. Nové Město TSK-83039/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout parkovací místa: parc. č. 2532 v obci Praha, k. ú. Nové Město TSK-83039/2021
Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br>
Pronájem komunikace za účelem vyhrazeného parkovacího stání
<br> lokalita: parc.č.2532 v obci Praha,k.ú.Nové Město
doba pronájmu: neurčitá
<br> počet parkovacích míst: 5 parkovacích míst na severním přednádraží GPKW
<br> budoucí nájemce:
<br>
<br> Správa železnic,státní organizace
<br> IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
<br> Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 – Nové Město
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 <,>
<br> Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXX - Oddělení komerčních parkovišť a P+R
<br> telefon: 257 015 815
<br>
<br> První den zveřejnění: 24.11.2021
<br>
<br> Poslední den zveřejnění: 09.11.2021
<br>
<br> ……………….….<.> ……….<.> <.>
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/5022773


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz