« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout parkovací místa: parc. č. 599 v obci Praha, k.ú. Bohnice TSK-83040/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout parkovací místa: parc. č. 599 v obci Praha, k.ú. Bohnice TSK-83040/2021
Mat_21_3345_024_8
<br>
<br> Hlavní město Praha
Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZ00064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> O Z N A M U J E
<br>
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> P R O N A J M O U T
<br>
<br> Pronájem parkovacích míst
<br> Číslo smlouvy Číslo stání RZ vozidla
doba
<br> pronájmu
Parkoviště Předmět pronájmu
<br> Parcelní
číslo
<br> Katastrální
území
<br> 1/21/4563/822 41 9A7 1046 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/823 5 8AV 5696 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br> 1/21/4563/824 88 8P6 3559 neurčitá
Podhajská
<br> pole
Pronájem parkovacího
místa 599 Bohnice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,110 00,Praha 1,nejpozději
<br> do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX Oddělení komerčních parkovišť a P+R
<br> telefon: 257 015 815
<br> První den zveřejnění: 24.11.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 09.12.2021
<br>
<br>
<br> ………………………………………
<br> Otisk razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/5022772


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz