« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2891 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na OVO-83067/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2891 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na OVO-83067/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2891
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování dopravní infrastruktury
<br> v roce 2021
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 3.12.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2891 ze dne 22.11.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XX,XX XX XXX,78
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XX XXX,XX XX 080 145,46
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX X XXX,XX X 800 492,05
<br> 17 906,20 17 906 190,29
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> MHMP - XXX SK XXXXXXXXXXXXX Správa a údržba komunikací - SFDI XXXX XXXX 91252 0329 17 906,20 17 906 190,29
<br> C e l k e m 17 906,20 17 906 190,29
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnuté transfery ze státního rozpočtu
<br> ORJ
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> Odbor UZNázev ÚZ
<br> C e l k e m
<br> POL
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> ORG
<br> POL ORJ
<br> Financování dopravní infrastruktury - neinvestice
<br> Financov...

Načteno

edesky.cz/d/5022769


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz