« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2887 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti OVO-83066/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2887 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti OVO-83066/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2887
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s financováním "Digitalizace
<br> projektu Hotel Good Luck v Městských divadlech pražských"
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 23.11.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2887 ze dne 22.11.2021
<br> Úprava Částka
rozpočtu
(v tis.Kč) (v Kč)
<br> KUC MHMP 0096201110058 4116 34070 0662 124,50 124 500,00
<br> 124,50 124 500,00
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Účel / rozpočtu
Název akce (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Městská divadla pražská 0096201000223
Digitalizace projektu Hotel Good Luck v
<br> Městských divadlech pražských 34070 0662 124,50 124 500,00
<br> C e l k e m 124,50 124 500,00
<br> Název ÚZ
<br> C e l k e m
<br> UZODPA ORJ
<br> Kulturní aktivity
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu
<br> XXX UZ ORJORGOdbor
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> 3311
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br>
<br>
Hlavní město Praha přijalo na svůj účet účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
<br> z Min...

Načteno

edesky.cz/d/5022768


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz