« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2892 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 5 na úhradu OVO-83065/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2892 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 5 na úhradu OVO-83065/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2892
ze dne 22.11.2021
<br> k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva
pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 5 na úhradu nákladů za sociální pohřby a poskytnutí
<br> finančních prostředků městské části hl.m.Prahy
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.poskytnutí neinvestičních finančních prostředků městské části Praha 5 na úhradu
nákladů za sociální pohřby dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 26.11.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Úprava rozpočtu příjmů v souvislosti s refundací výdajů na sociální pohřby
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace ORG Účel rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0091638000000 sociální pohřby 3632 2324 14 0816 91,40 91 359,00
<br> C e l k e m 91,40 91 359,00
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí finančních prostředků
<br> Úprava Částka
<br> Městská část ORG Účel VS rozpočtu
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Praha 5 0091638000005 sociální pohřby 2015000240 6330 5347 14 0816 91 359,00
<br> Praha 5 celkem 0091638000005 sociální pohřby 6330 5347 14 0816 91,40 91 359,00
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2892 ze dne 22.11.2021
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na schválený transfer ze státního rozpočtu
<br> POL ORJ
<br> POL ORJ
<br>
<br>
<br> D ů v o d o v á z p r á v a
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ...

Načteno

edesky.cz/d/5022767


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz