« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2882 - k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora s Městskou částí Praha - Přední Kopanina a úpravu rozpočtu příjmů a OVO-83064/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2882 - k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora s Městskou částí Praha - Přední Kopanina a úpravu rozpočtu příjmů a OVO-83064/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2882
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na uzavření Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora s Městskou částí
Praha - Přední Kopanina a úpravu rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů minulých let
<br> (tj.2015 - 2020)
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.uzavření Dohody č.5/2020 o předání a převzetí práv a závazků investora mezi
Městskou částí Praha - Přední Kopanina a HMP dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů minulých let (tj.2015 - 2020)
dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - INV MHMP
<br> 1.uzavřít Dohodu č.5/2020 o předání a převzetí práv a závazků investora mezi
Městskou částí Praha - Přední Kopanina a HMP dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.11.2021
<br> 2.zajistit ve spolupráci s UCT MHMP přeúčtování výdajů minulých let dle bodu I.2 <.>
tohoto usnesení
<br> Termín: 31.12.2021
<br> 2.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 26.11.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - INV MHMP,MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 1 z 14
<br>
Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2882 ze dne 22.11.2021
<br> Stejnopis č <.>
<br> DOHODA č.5/2020
o předání a převzetí práv a závazků investora
<br> dle ust.§ 1746 odst.2.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších
<br> předpisů
číslo přejímajícího………………………… <.>
<br>
<br>
<br> Městská část Praha-Přední Kopanina
<br> Hokešova náměstí 193
<br> 164 00 Praha 6 - Přední Kopanina
<br> IČ: 00241571
<br> zastoupená: Zdeňkem Hradilem,starostou
<br>
<br> (dále jen „předávající“)
<br>
<br> a
<br>
<br> Hlavní město Praha
<br> s...

Načteno

edesky.cz/d/5022766

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz