« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2888 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v OVO-83062/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2888 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v OVO-83062/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2888
ze dne 22.11.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním projektu z
<br> Norských fondů - investice určené pro MČ HMP a poskytnutí účelové investiční dotace
MČ Praha 7
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 7 na projekt EU - Revitalizace
brownfieldu park U Vody P7,dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 2.12.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2888 ze dne 22.11.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0015633220059 4213 060590500 0216 3 564,50 3 564 443,76
<br> ROZ MHMP 0015633220059 4213 060190503 0216 629,00 629 019,48
<br> 4 193,50 4 193 463,24
<br> Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Praha 7 0015633000007 EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody P7 6330 6363 90500 0216 3 564,50 3 564 443,76
<br> Praha 7 0015633000007 EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody P7 6330 6363 90503 0216 629,00 629 019,48
<br> C e l k e m 4 193,50 4 193 463,24
<br> C e l k e m
<br> III.Úprava rozpočtu běžných/kapitálových výdajů - XXX.XXXX/XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> POL ORJ
<br> Norské Fondy-spolufinanc...

Načteno

edesky.cz/d/5022764

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz