« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Mladoboleslavská x Žacléřská - rekonstrukce PKD-83088/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mladoboleslavská x Žacléřská - rekonstrukce PKD-83088/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPHFV4XG*
MHMPXPHFV4XG
<br>
<br>
<br> 3K značky s.r.o <.>
<br> Jiráskova 1519/8
251 01 Říčany
IČ: 25056271
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
<br> Č.j.: 236004255
<br> MHMP-1925744/2021/O4/Šv Počet listů/příloh:1/7
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1700627/2021PKD 24.11.2021
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 21.10.2021,doplněné
dne 22.11.2021 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie
hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie Č.j.KRPA 297654-3/ČJ-2021-0000DŽ ze dne
22.11.2021
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
Mladoboleslavská na území správního obvodu Praha 19,k.ú.Kbely,v termínu 30.11.2021 –
06.12.2021 z důvodu provádění rekonstrukce povrchu komunikace v prostoru křižovatky
Mladoboleslavská x Žacléřská,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,za níže uvedených podmí...

Načteno

edesky.cz/d/5022762

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz