« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista/specialistka zdravotní prevence v odboru zdravotnictví PER-83076/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista/specialistka zdravotní prevence v odboru zdravotnictví PER-83076/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 24.listopadu 2021,v souladu s § 7 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka zdravotní prevence
<br> v odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0276)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka zdravotní prevence
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1) 11,struktura platu: základní plat
<br> (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
<br> 16.890 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • konzultační,poradenská a metodická činnost v oblasti zdravotní prevence
<br> • konzultační a metodická činnost v oblastech prevence a osvěty k předcházení vzniku a
rozvoje civilizačních onemocnění,zejména diabetu a obezity,minimalizace rizik a prevence
<br> šíření infekčních chorob
<br> • provádění analýz,konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech zdravotních
služeb ve spolupráci s příslušnými poskytovateli zdravotních služeb
<br> • podíl na koordinaci a zajišťování součinnosti státních i nestátních institucí a orgánů při
realizaci přijímaných konkrétních opatření na úsecích zdravotní prevence
<br> • příprava a realizace vzdělávacích akcí v oblasti prevence,zajišťování dalších opatření ke
stálému rozvoji v oblasti zdravotní prevence <.>
<br> • podíl na vytváření grantové metodiky v Grantových programech pro oblast zdravotnictví <,>
zejména v oblasti zlepšování duševního zdraví a zdravého životního stylu dětí a mládeže
<br> • podíl na hodnocení grantových žádostí
<br> • podíl na administraci grantového ...

Načteno

edesky.cz/d/5022760

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz