« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent/referentka agendy vozidel – technické průkazy v odboru dopravněsprávních činností PER-83077/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent/referentka agendy vozidel – technické průkazy v odboru dopravněsprávních činností PER-83077/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 24.listopadu 2021,v souladu s § 7
<br> zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na
<br> obsazení 6 pracovních míst úředníků/úřednic
<br>
<br> referent / referentka agendy vozidel – technické průkazy
<br> v odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kódy 0751,0754,0788,0825,0843,2538)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: referent / referentka agendy vozidel – technické průkazy
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Odchylná týdenní pracovní doba na odbavovacích přepážkách <.>
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1) 8,struktura platu:
<br> základní plat (18.300 Kč až 26.830 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po
<br> zkušební době (do výše 13.410 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních
<br> výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • vedení evidence registru silničních vozidel
<br> • vystavování dokladů a provádění úředních změn v dokladech,včetně příslušné
evidence
<br> • vyměřování a vybírání správních poplatků
<br> • výkon administrativních evidenčních agend včetně odborného zpracování spisů
v systému elektronické spisové služby <.>
<br> • příprava podkladů a zpracování statistických údajů
<br> • dílčí činnosti při vyřizování jednoduchých správních aktů
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk
<br> c) plná svéprávnost
<br> d) bezúhonnost2)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5022735

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz