« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka v odboru rozpočtu PER-83092/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka v odboru rozpočtu PER-83092/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 24.listopadu 2021,v souladu s § 7 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka
<br> v odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0167)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: rozpočtář - rozborář / rozpočtářka - rozborářka
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1) 10,struktura platu: základní plat
<br> (21.260 Kč až 31.240 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
<br> 15.620 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • metodické řízení městských částí a příspěvkových organizací (školy a školská zařízení)
zřizovaných městskými částmi v oblasti rozpočtových prací
<br> • přebírání strojního zpracování schváleného rozpočtu a měsíčních XXX o úpravách rozpočtu
od městských částí a příspěvkových organizací,kontrola a řešení případných nedostatků
<br> • realizace rozpočtových opatření ve vztahu k městským částem a kontrola jejich vazeb na
rozpočtová opatření u vlastního hl.města Prahy
<br> • úpravy rozpočtů příspěvkových organizací ve vazbě na schválené úpravy rozpočtu
<br> • měsíční kontrola finančních prostředků poskytovaných příspěvkovým organizacím z
hlediska rozpočtového krytí
<br> • samostatné zpracovávání odborných stanovisek pro městské části,vztahujících se k
problematice jejich financování
<br> • samostatné zpracovávání materiálů pro orgány hl.města Prahy
<br> • čtvrtletní zpracovávání výsledků hospodaření za městské části,které slouží jako podklad
pro souhrnný předklad výsledků hospodaření za městské části 1 – 57 pro orgány města
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5022734

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz