« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Návrh rozpočtu na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2022
„ NÁVRH ROZPOČTU MC BRNO - VINOHRADY na rok 2022
<br> Váženíspoluobčané <,>
<br> předkládáme Vám návrh rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na rok 2022.Připomínky k uvedenému návrhu rozpočtu m.č.je možné uplatnit písemně do 10.12.2021 na ÚMČ Brno — Vinohrady,Velkopavlovická 25,nebo ústně na zasedání Zastupitelstva m.č.Brno — Vinohrady,které se uskuteční dne 13.12.2021 v 17 hod.v kulturním sále Bzenecká 23 <.>
<br> Kompletní znění návrhu rozpočtu je zveřejněna na internetových stránkách městské části www.vinohrady.brno.cz v záložce „ úřad“ - „ Odbor finanční a výstavby “ - „ rozpočet MČ “ - „ rozpočet na rok 2021 “ <.>
<br> DO listinné podoby návrhu rozpočtu lze nahlédnout v úředních hodinách v sídle ÚMČ Brno — Vinohrady,Velkopavlovická 25 v kanceláři vedoucího Odboru finančního a výstavby,dveře č.5 <.>
<br> VBrně dne 25.11.2021
<br> $(.14.9302/1
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sňato dne:
<br> Vysvětlivg :
<br> PŘÍJMY (tis.Kč)
<br> Městská část Brno- Vinohrady Návrh rozpočtu na rok 2022 - závazné ukazatele
<br> SR - schválený rozpočet r.2021 OS - očekávaná skutečnost r.2021 R - návrh rozpočtu r.2022
<br> Š Položk Text SR 2021 08 2021 R 2022 RISR _ minimálně % Třída 1 - Daňové příjmy 1 190,0 4 577,0 1 120,0 94,12 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 3 362,0 1341 Poplatek ze psů 340,0 350,0 200,0 58,82 1342 Poplatek z pobytu 20,0 5,0 20,0 100,00 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 580,0 600,0 650,0 112,07 1361 Správní poplatky 250,0 260,0 250,0 100,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 11 067,0 11 285,0 11 450,0 103,46 1019 Ostatní zemědělská a potravin.čínnost 60,0 60,0 60,0 100,00 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 50,0 50,0 50,0 100,00 3146 Zařízení výchovného poradenství 10,0 10,0 10,0 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 60,0 60,0 60,0 100,00 3412 gpartovní zařízení v majetku obce 120,0 120,0 100,0 83,33 3421 Využití volného času dětí a mládeže 43,0 3612 Bytové hospodářství 5 640,0 5 660,0 5 640,0 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 100,0 5 200,0...

Načteno

edesky.cz/d/5022471

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz