« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Záměr městské části Brno-Tuřany poskytnout svěřený nemovitý majetek jako výpůjčku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-11-25 - Zamer_-_p.c._417_aspol_Dvorska
TAJEMNÍK,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br>
<br> MČBT/8074/2021/Pol
MČBT/6712/2021/12
<br> Mgr.XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
polak@turany.cz
<br> 24.11.2021
<br>
<br>
<br> Záměr městské části Brno-Tuřany poskytnout svěřený nemovitý majetek jako výpůjčku
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v pozdějším znění <,>
<br> zveřejňujeme záměr městské části Brno-Tuřany poskytnout svěřený nemovitý majetek jako
<br> výpůjčku:
<br> pozemek p.č.417,orná půda,o výměře 8 217 m2 v k.ú.Dvorska <,>
<br> pozemek p.č.419,orná půda,o výměře 8 680 m2 v k.ú.Dvorska <,>
<br> pozemek p.č.421,orná půda,o výměře 10 697 m2 v k.ú.Dvorska <,>
<br> pozemek p.č.435,orná půda,o výměře 11 169 m2 v k.ú.Dvorska <,>
<br> pozemek p.č.437,orná půda,o výměře 8 757 m2 v k.ú.Dvorska <.>
<br>
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou občané zasílat do 15 dnů od zveřejnění tohoto
<br> záměru:
<br>  písemně na adresu: ÚMČ Brno – Tuřany
Tuřanské náměstí 1
<br> 620 00 Brno
<br>  emailem na adresu: podatelna.turany@brno.cz
<br>  datovou schránkou: f9ubyek
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno - Tuřany
<br>
<br> Vyvěšeno: ________________________
<br>
<br> Sňato: ________________________
<br>
<br>
<br>
<br> _________________________________________
<br> razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení záměru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NAŠE ČJ.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2021-11-24T10:41:35+0100
podatelna ÚMČ Tuřany 5a3ac95147f6762d5bff4fb6e4343c03bd9d430a
<br>
2021-11-24T12:02:26+0100
XXXXXXX XXXXXX XaXeaXXXXXXcXXXXXXafXXXXXXXXeXXXbbXcXXXf

Načteno

edesky.cz/d/5022470

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz