« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Koordinátor cílových skupin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Mgr.XXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na
<br> obsazení 2 pracovních míst:
<br>
<br> koordinátor cílových skupin
<br> (projekt Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje)
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: koordinátor aktivit
<br> Pracovní poměr: na dobu určitou (po dobu trvání projektu,tj.do 30.6.2023)
<br> Pracovní úvazek: plný
<br> Platové podmínky: platová třída 11 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení (1.2.a 15.2.2022),příp.dle dohody
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce: Koordinace aktivit pro cílové skupiny v rámci klíčových
<br> aktivit projektu.Zodpovědnost za správnost evidence pravidelně dokládaných informací o
<br> věcné realizaci projektu.Zodpovědnost za komplexní zpracování podkladů souvisejících
<br> s věcnou realizací projektu pro příslušného odborného garanta/gestora projektu.Zpracování
<br> odborných podkladů pro tvorbu metodických materiálů k reportingu.Koordinace komunikace
<br> mezi realizačním týmem příjemce a realizačními týmy partnerů projektu s důrazem na sběr <,>
<br> zpracování a vyhodnocování informací o realizaci projektu.Spolupráce s příslušným odborným
<br> garantem projektu při tvorbě odborných materiálů CS <.>
<br>
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění:
<br> Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,starší
<br> 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
<br>
<br> Požadujeme:
<br>  VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
<br>  znalost zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
veřejn...

Načteno

edesky.cz/d/5021939

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz