« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ – Územní rozhodnutí – Rozhodnutí o odstranění stavby č. T/06/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-11-23 - VV - územní rozhodnutí odstranění stavby
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/2725/2021/Mih
<br> MČBT/7915/2021
<br> V Brně dne: 15.11.2021
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> EG.D,a.s <.>
<br> Lidická č.p.1873/36
<br> 602 00 Brno
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> ROZHODNUTÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
<br> č.T/06/2021
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby") a prozkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona
<br> podklady pro odstranění stavby,které dne 16.4.2021 podala společnost
<br> EG.D,a.s <.>,IČ 280 85 400,Lidická č.p.1873/36,602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost PROSIG,s.r.o <.>,XXX XXXXX XXXXX,IČ XXX XX XXX,Hviezdoslavova
<br> č.p.1359/53,627 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br> Na základě tohoto posouzení stavební úřad:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané
<br> "Brno,Karkulínova,Přichystalova,stavební úpravy NN"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.37/1 (zahrada),parc.č.38/1 (zahrada),parc.č.41/3 (zahrada) <,>
<br> parc.č.44/1 (zahrada),parc.č.46 (ostatní plocha),parc.č.47 (ostatní plocha),parc.č.48 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),parc.č.49 (ostatní plocha),parc.č.50 (zahrada),parc.č.51 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),parc.č.52/1 (zahrada),parc.č.52...
2021-11-23 - VV - územní rozhodnutí odstranění stavby-SITUACE
V
<br> 3971
<br> 745/10
<br> 745/5 745/9
<br> **w'zo I 5153: dlaL_( __F
<br> G_
<br> „„new *““ mwmmmw “lnu—e\nmhylulhpuám
<br> 5.1.13 <.>
<br> „ v <.>,„.<.>.<.> mwm,<,>.„: v; Áža '; ('$-23:1.' o." m nm;; 745/1.<.> ".<.>.<.>.L * ==ÍĚ „f.„mu M.<.>.—fn.ŠŠ—- „„.A-f—"ÝLFPEH.?.EŠ ŠŠ
<br> wma- mtmr
<br> si <.>
<br> :.<.> —;.<.>.— Vf <.>
<br> ["/.uf;.<.> \! L“)_y “';-“*.' - _ ea—„.—-_4 <.>,<.> _*__.Z.ř * - -_._ „L _—-.:,- <.>,<.> _,A.==.__.- _ M.1 Í “3342
<br> mmxmmmmmmm\ www—nm.mnumm mmm unmmqum xmlmnmmmm
<br> "mmm-min NNmmld thmnlmsmo 39 mm.ml.mmwdnncmmm
<br> 40
<br>.<.> D * [333W] 0
<br> z
<br> '.<.> Tuřgny
<br> 41/1
<br> _ ZTE-WL— : *.».":.-_.:::;Ě-Txěír.<.>.<.> ;Ule.ťafěřšfa-
<br> 31.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Ý <,>
<br>.91525 '"9
<br>.4072-9-4 &'
<br> 4072/1

Načteno

edesky.cz/d/5019273

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz