« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 10.11.2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-32679/2021-930/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-32679_2021-930_3.pdf
L
<br> L
<br> A
R
<br> A
<br> 2.1
SITUACE KM 87,500 - 89,400
<br> SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> 19 x A4
<br> RDS
<br> 02 / 2021
<br> SO 190.1.1
<br> Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
<br> Zhotovitel stavby:
<br> EUROVIA CS,a.s <.>
Národní 138/10,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> Společnost
EUROVIA - Metrostav - SWIETELSKY <,>
<br> D1106 Hradec Králové - Smiřice
EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Čechy střed <,>
<br> závod Čechy východ <,>
Piletická 498,503 41 Hradec Králové - Pouchov
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o.<,>
odštěpný závod
<br> Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
<br> Koordinátor RDS: Razítko:
<br> Zhotovitel: PřílohaZhotovitel:
<br> Zak.číslo
<br> Datum
<br> Stupeň
<br> Počet formátů
<br> ParéČ.přílohy
Měřítko
<br> Vypracoval
<br> Zodp.projektant
<br> Tech.kontrola
Název SO
<br> Objednatel stavby:
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
<br> Název stavby:
<br> Razítko:
<br> Razítko:
<br> Datum: Podpis:
<br> Datum: Podpis:
<br> Datum: Podpis:
<br> Kontroloval:
<br> Kontroloval:
<br> Kontroloval:
<br> Číslo objektu:
<br> ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
<br> číslo změny text změny - odůvodnění datum podpis
<br> a
<br> b
<br> c
<br> 18LI33001
<br> V-CON,s.r.o <.>
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
<br> D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ - SMIŘICE
<br> 1 : 1000
<br> XXXXXXX XXXXX
<br> ING.XXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> V-CON,s.r.o <.>
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
<br> Metrostav Infrastructure,a.s <.>
Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8
<br> jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-32679/2021-930/3 <.>
<br>
<br> 2,5%
2,5%
<br> 2,5%
2,5%
<br> 2,5%
2,5%
<br> km
98+400
<br> km
98+420
<br> km
98+440
<br> km
98+460
<br> km
98+480
<br> km
98+500
<br> km
98+520
<br> km
98+540
<br> km
98+560
<br> km
98+580
<br> km
98+600
<br> km
98+620
<br> km
98+640
<br> km
98+660
<br> km
98+680
<br> km
98+700
<br> km...
MD-32679_2021-930_3.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> *MDCRX013NF9A*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-32679/2021-930/3
MD/32679/2021/930 RD
<br>
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen
„Ministerstvo dopravy“),jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2
písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),dle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D11
<br> v souvislosti s akcí „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice“,a to umístěním a odstraněním svislého
dopravního značení a umístěním vodorovného dopravního značení a dopravních zařízení podle
projektu místní úpravy provozu „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice“ (V - CON,s.r.o.; 02/2021) <,>
který tvoří nedílnou součást tohoto návrhu <.>
<br> Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy obdrželo dne 21.7.2021 návrh společnosti DISK s.r.o.<,>
IČO 610 65 579,se sídlem Menšíkovská 1239/10,160 00 Praha 6,na stanovení místní úpravy
provozu na dálnici D11 z důvodu umístění a odstranění svislého dopravního značení a umístění
vodorovného dopravního značení a dopravních zařízení v souvislosti se stavbou „D11 1106
Hradec Králové – Smiřice“ <.>
<br> V souladu s § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednalo Ministerstvo dopravy návrh
stanovení místní úpravy provozu s Ministerstvem vnitra,Odborem bezpečnostní politiky,které
s návrhem vyslovilo souhlas (č.j.MV-181211-2/OBP-2021 ze dne 8.11.2021) <.>
<br> K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv,jehož práva,povinnosti nebo zájmy ...

Načteno

edesky.cz/d/5006843

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz