« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – USNESENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-10-20 - VV-usnesení-stezka Tuřany-Dvorska
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/3974/2021/Kl
<br> MČBT/7159/2021
<br> V Brně dne : 11.10.2021
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> klajsnerova@turany.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> USNESENÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 64 odst.1 písm.a) zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> p ř e r u š u j e
<br> do 30.4.2022
<br> územní rozhodnutí o umístění stavby:
<br> „stezka pro pěší a cyklisty Tuřany - Dvorska - 1.etapa“
<br> v rozsahu stavebních objektů:
<br> - SO 101 stezka – úsek „A“
- SO 102 stezka úsek „B“ a související komunikační úpravy
- SO 401 doplnění VO v ulici Zapletalova
- SO 402 přeložka vedení CETIN
- SO 801 vegetační úpravy mezi stezkou a silnicí
- SO 802 vegetační úpravy – stromořadí podél stezky
<br> na pozemcích parc.č.2236/1,4127,4179,4180,4201,4217,4218,4219,4220,4221,4222,4223,4224 <,>
<br> 4225,4226,4227/1,4227/2 v katastrálním území Tuřany,parc.č.121/1,404,405,406,407,408,413 <,>
<br> 448 v katastrálním území Dvorska,kterou podalo
<br> Statutární město Brno,IČO 44992785,Dominikánské náměstí č.p.196/1,602 00 Brno <,>
<br> které zastupuje společnost Brněnské komunikace a.s <.>,IČO 60733098,Renneská třída č.p <.>
<br> 787/1a,639 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> Statutární město Brno,Dominikánské náměstí č.p.196/1,602 00 Brno
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Jedná se o stavbu,uvedenou v § 1 odst.2 písm.d) zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby
<br> doprav...

Načteno

edesky.cz/d/4978349

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz