« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2503 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov Svojšice a úpravu OVO-82181/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2503 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu limitu počtu zaměstnanců, limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m. Prahy Domov Svojšice a úpravu OVO-82181/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2503
ze dne 11.10.2021
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu,úpravu limitu počtu zaměstnanců,limitu prostředků na platy
příspěvkové organizace hl.m.Prahy Domov Svojšice a úpravu rozpočtu v kap.0582 v roce
<br> 2021
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.zvýšení limitu počtu zaměstnanců příspěvkové organizace hl.m.Prahy Domov
Svojšice o 18 zaměstnanců od 1.10.2021,tzn.o 4,5 přepočtené osoby
<br> 3.zvýšení limitu prostředků na platy příspěvkové organizace hl.m.Prahy Domov
Svojšice o 1.795,5 tis.Kč
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 15.10.2021
<br> 2.realizovat úpravu limitu počtu zaměstnanců dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 15.10.2021
<br> 3.realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu I.3.tohoto usnesení
<br> Termín: 15.10.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní Mgr.XXXXXX XXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2503 ze dne 11.10.2021
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> Domov Svojšice 0098201000125
<br> odvod finančních prostředků z fondu investic za
<br> současného zvýšení neinvestičního příspěvku
<br> organizace
<br> 004357 2122 0582 3 500,00
<br> C e l k e m 3 500,00
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> SOV MHMP 0098206000000 Záležitosti sociálních věcí 004399 5169 0582 -2 054,40
<br> Domov Svojšice 0098201000125 krytí provozních nákladů roku 2021 004357 5331 91 0582 5 554,40
<br> C e l k e m ...

Načteno

edesky.cz/d/4970949


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz