« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Záměr prodeje spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách v čp. 2000 a čp. 1999 Říčany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje bytů v čp. 2000 a čp. 1999.pdf
__________________________________________________________________________________
<br> Č.ev.: 456734/2021
<br> MĚSTO ŘÍČANY
<br> zveřejňuje na základě usnesení Zastupitelstva města Říčany č.21-08-002 a č.21-08-003
ze dne 13.10.2021 dle § 39 odstavce 1) zákona o obcích č.128/2000 Sb.ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> záměr prodeje
<br> - spoluvlastnického podílu id.½ na bytové jednotce č.1 v budově č.p.2000,umístěné na pozemku
parc.č.st.3086 k.ú.Říčany u Prahy paní R.Š.za kupní cenu ve výši 50,- Kč,a to na základě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu bytové jednotky č.14/2002-B ze dne 4.11.2002
<br> - spoluvlastnického podílu id.½ na bytové jednotce č.2 v budově č.p.2000,umístěné na pozemku
parc.č.st.3086 k.ú.Říčany u Prahy panu P.M.za kupní cenu ve výši 50,- Kč,a to na základě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu bytové jednotky č.13/2002-B ze dne 4.11.2002
<br> - spoluvlastnického podílu id.½ na bytové jednotce č.3 v budově č.p.2000,umístěné na pozemku
parc.č.st.3086 k.ú.Říčany u Prahy paní I.H.za kupní cenu ve výši 50,- Kč,a to na základě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu bytové jednotky č.04/2010-B ze dne 17.9.2010
<br> - spoluvlastnického podílu id.½ na bytové jednotce č.4 v budově č.p.2000,umístěné na pozemku
parc.č.st.3086 k.ú.Říčany u Prahy paní P.T.za kupní cenu ve výši 50,- Kč,a to na základě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu bytové jednotky č.19/2007-B ze dne 18.12.2007
<br> - spoluvlastnického podílu id.½ na bytové jednotce č.5 v budově č.p.2000,umístěné na pozemku
parc.č.st.3086 k.ú.Říčany u Prahy paní K.R.za kupní cenu ve výši 50,- Kč,a to na základě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu bytové jednotky č.13/2005-B ze dne 12.9.2005
<br> - spoluvlastnického podílu id.½ na bytové jednotce č.6 v budově č.p.2000,umístěné na pozemku
parc.č.st.3086 k.ú.Říčany u Prahy paní Š.P.za kupní cenu ve výši 50,- Kč,a to na základě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu bytové jednotky č.OS/00923/2017/OF ze dne 16 <.>
4.2018
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4969575


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz