« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Upravený návrh programu jednání 30. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se koná dne 14. 10. 2021 OVO-82121/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upravený návrh programu jednání 30. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se koná dne 14. 10. 2021 OVO-82121/2021
1
<br> U P R A V E N Ý
N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í
<br>
30.zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy <,>
<br> které se koná dne 14.10.2021 od 8,30 hod <.>
(v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 15.10.2021)
<br>
<br>
Pravidelný bod v pevném čase 12,30 – 13,15
Návrhy,připomínky a podněty občanů hl.m.Prahy
<br>
<br>
Pravidelný bod v pevném čase 13,15 – 14,00
Dotazy,připomínky a podněty členů ZHMP
<br>
<br>
* Z-9763 k "Petici proti plánované naddimenzované výstavbě a zahuštění ve
stabilizovaném území sídliště Kamýk a XXXXXX v ulici Vosátkova"
<br> Tisk bude projednán v pevném čase 14.00
<br>
předsedkyně Výboru
kontrolního ZHMP
<br>
<br> * Z-9764 k "Petici za záchranu zahradní plochy a zachování vzrostlé zeleně
u parku Zahrádky - Vysočany"
<br> Tisk bude projednán v pevném čase 14.30
<br>
předsedkyně Výboru
kontrolního ZHMP
<br>
<br> 1 Z-8189 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy prof <.>
Ing.arch.Martinu Rajnišovi
<br>
primátor
hl.m.Prahy
<br> U-2256
20.9.21
<br> 2 Z-9351 k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci
veřejné zakázky „Zajištění maintenance programového vybavení
spisové služby a jejich modulů pro HMP“
<br>
primátor
hl.m.Prahy
<br> U-1940
30.8.21
<br> 3 Z-9707 k úpravě rozpočtu hl.m.Prahy za účelem financování projektů z
Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021
<br>
primátor
hl.m.Prahy
<br> R-41692
4.10.21
<br> 4 Z-9674 ke schválení projektů v rámci 46.výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu ČR
<br>
primátor
hl.m.Prahy
<br> R-41588
4.10.21
<br> 5 Z-9684 ke schválení projektů v rámci 58.výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu ČR
<br>
primátor
hl.m.Prahy
<br> R-41686
4.10.21
<br> 6 Z-9655 ke schválení projektů v rámci 60.výzvy Operačního programu
Praha - pól růstu ČR
<br>
primátor
hl.m.Prahy
<br> R-41604
4.10.21
<br> 7 Z-9678 k návrhu Dodatku č.1 k "Memorandu o vzájemné spolupráci"
mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 10
<br>
I.náměstek primátora
Hlaváček
<br> U-2257
20....

Načteno

edesky.cz/d/4969198

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz