« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pacht pozemku parc.č. 301/40 v k.ú. Královice HOM-81991/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pacht pozemku parc.č. 301/40 v k.ú. Královice HOM-81991/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor hospodaření s majetkem
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánské nám.2,110 01 P raha1
<br> Pracovi š t ě : nám.F ran ze Kafky 1,110 01 P raha 1
<br> t e l.236 001 111,fax 236 007 080
<br> e-mai l : han a.brandova@praha.eu
<br> Oznamuje
Ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br>
<br> Záměr
<br> Propachtovat
formou výběrového řízení pozemek parc.č.301/40 v k.ú.Královice o výměře 16.000 m2 <,>
<br> obec Praha ve vlastnictví hlavního města Prahy,za účelem zemědělské činnosti podle
<br> „Zásad ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hl.m.Prahy“
<br> schválených usnesením Rady hlavního města Prahy č.380 ze dne 2.3.2020
<br>
<br> Podmínky výběrového řízení je nutno vyzvednout na níže uvedeném místě v úřední dny,tj <.>
<br> pondělí od 12.00 do 17.00 a ve středu od 8.00 do 18.00 hod.(polední přestávka 12-13 hod.)
<br> V ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě <.>
<br>
<br> Výběrového řízení se mohou účastnit fyzické a právnické osoby <.>
<br>
<br> Nabídky zájemci osobně předají v řádně zalepené obálce s označením „HOM MHMP –
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PACHT pozemek parc.č.301/40 v k.ú.Královice o výměře 16.000
<br> m2.“ – „NEOTEVÍRAT“ na níže uvedené místo <.>
<br>
<br> Uzávěrka přijetí nabídek je 25.11.2021 ve 12.00 hod <.>
<br>
<br> Místo pro poskytování dodatečných informací,místo poskytování podmínek výběrového
<br> řízení je odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy,kontaktní
<br> osoba
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,tel.XXXXXXXXX,e-mail: petra.kosinova@praha.eu,č.dveří 519,nám <.>
<br> Franze Kafky 1,PSČ 110 01,Praha 1 <.>
<br>
<br> Podací místo pro podání nabídek je: podatelna Magistrátu hlavního města Prahy,Mariánské
<br> náměstí 2/2,PSČ 110 00 Praha 1 <.>
<br> _______________________________________________________________________
Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru ...

Načteno

edesky.cz/d/4969194

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz