« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2462 - k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky Centrální systém pro správu životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných prostředků dle nařízení eIDAS“ a k návrhu na ú OVO-82184/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2462 - k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky Centrální systém pro správu životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných prostředků dle nařízení eIDAS“ a k návrhu na ú OVO-82184/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2462
ze dne 11.10.2021
<br> k záměru odboru informatických aplikací MHMP na realizaci veřejné zakázky "Centrální systém
pro správu životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných prostředků dle nařízení
<br> eIDAS“ a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.záměr realizace veřejné zakázky dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 dle přílohy č.2 tohoto
usnesení
<br> 3.úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č.2 tohoto usnesení
<br> I I.r o z h o d u j e
<br> o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek
<br> I I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - IAP MHMP
<br> 1.realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce "Centrální systém pro správu
životního cyklu kvalifikovaných certifikátů a kvalifikovaných prostředků dle
nařízení eIDAS"
<br> Termín: 15.10.2021
<br>
<br> 2.rozhodnout o výběru dodavatele na základě provedeného posouzení
a hodnocení přijatých nabídek
<br> Termín: 26.11.2021
<br> 3.oznámit rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům
<br> Termín: 30.11.2021
<br> 4.učinit právní kroky související s přidělením veřejné zakázky vybranému
dodavateli
<br> Termín: 10.12.2021
<br> 2.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 15.10.2021
<br> 2.realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.3.tohoto
usnesení
<br> Termín: 15.10.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: primátor hl.m.Prahy
Tisk: R-41287
Provede: MHMP - IAP MHMP,MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2462 ze dne 11.10.2021
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4969176

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz