« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - SEA - Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci “Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035“, kód MZP294K SE4-82172/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SEA - Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci “Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035“, kód MZP294K SE4-82172/2021
Informace
<br>
<br>
<br> Ve smyslu § 16 odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí,v platném znění,hlavní město Praha jako dotčený územní samo-
<br> správný celek zveřejňuje informaci o předání závěru zjišťovacího řízení ke
<br> koncepci
<br>
<br> “ Plán odpadového hospodářství
České republiky pro období 2015 – 2024 s
<br> výhledem do roku 2035“
<br>
<br>
Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo
<br> MŽP zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 10d výše uvedeného zákona
<br> s následujícím závěrem: „Plán odpadového hospodářství České republiky
<br> pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035“ nebude mít významný
<br> vliv na životní prostředí a veřejné zdraví,a nebude proto posuzován
<br> dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br>
<br> Do závěru lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových
<br> stránkách: https://mzp.cz/sea kód koncepce MZP294K <.>
<br>
<br> V Praze dne 12.10.2021
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> náměstek primátora hl.m.Prahy pro oblast životního prostředí,infrastruktury <,>
<br> technické vybavenosti a bezpečnosti

Načteno

edesky.cz/d/4969170


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz